logo

TRANH TÀI DỰ ĐOÁN RINH NGAY GIẢI THƯỞNG

 • Vòng 16

  #49
  A1
  B2
  1 Tháng 7 | 1:00
  #50
  B1
  A2
  1 Tháng 7 | 21:00
  #51
  C1
  D2
  30 Tháng 6 | 21:00
  #52
  D1
  C2
  2 Tháng 7 | 1:00
  #53
  E1
  F2
  2 Tháng 7 | 21:00
  #54
  F1
  E2
  3 Tháng 7 | 21:00
  #55
  G1
  H2
  3 Tháng 7 | 1:00
  #56
  H1
  G2
  4 Tháng 7 | 1:00
 • Tứ kết

  #49
  W49
  W50
  6 Tháng 7 | 21:00
  #51
  W51
  W52
  8 Tháng 7 | 1:00
  #59
  W53
  W54
  7 Tháng 7 | 1:00
  #60
  W55
  W56
  7 Tháng 7 | 21:00
 • Bán kết

  #60
  W57
  W58
  11 Tháng 7 | 1:00
  #60
  W59
  W60
  12 Tháng 7 | 1:00
 • Giải ba

  #60
  W61
  W62
  14 Tháng 7 | 21:00
 • Chung kết

  #60
  W63
  W64
  15 Tháng 7 | 22:00
Gửi câu trả lời

Quý khách lưu ý không thể chỉnh sửa sau khi gửi câu trả lời. Quý khách vui lòng tham gia tiếp Hot hàng ngày để đạt được số điểm cao nhất.